Folke T. Olofsson

Om

Född i Jönköping 1943. Uppvuxen i Gislaved och Nässjö. Prästvigd för Skara stift 1969 efter studier i Uppsala och New York. Teologie doktor 1979 på avhandlingen Christus redemptor et consummator: a study in the theology of B. F. Westcott och docent vid Uppsala Universitet 1982.

Kyrkoherde emeritus i Rasbo, Uppsala stift. Författare och poet. Gift med Ann Sahlqvist och far till fem barn.

Folke och vännen Kjell Petersson vid dennes prästvigning i Växjö domkyrka 1970
Meny