Folke T. Olofsson

Teologi

Artiklar och böcker

Ur Förordet till Credo - en personlig kristen tro:

Det jag skrivit är i alla fall en del av resultatet av min bön »att komma till«, eller åtminstone vara på väg mot, »en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds mysterium, vilken är Kristus« (Kol 2:2), väl medveten om att dess rikedom är outtömlig, omöjlig för en människa att härbärgera, än mindre adekvat uttrycka, men som ändå kan uppfylla en människa och låta sig beskrivas och tillbedjas med mänskliga ord.

Meny